ayvalık & cunda evleri

Ayvalık & Cunda Evleri

Ayvalık kent mimarisinde düzenini denizle  ilişki belirler. Ayvalık evlerinin kıyı şeridinden tepeye doğru kademeli olarak yükselen bir yerleşimi vardır. Sarımsak taşı denilen ve yöreye kırmızı renge sahip olan taş, Ayvalık'ın evlerinin cephelerinin düzenlenmesinin karakteristik bir özelliğidir. 

Ayvalık Evleri genellikle depo ve dükkan amaçlı olarak kullanılan zemin kat üzerinden yükselen tek ya da iki katlı olarak inşaa edilmiştir.  Taş malzemeli ve genelde düzgün kesilmiş taş örgülü evlerin cepheleri Neo Klasik mimari anlayışının anıtsalık, simetrik üzerine kurulmuş tarzını yansıtır.

Ayvalık evlerinin kapı, pencere açıklıkları genelde yüksek tutulmuştur. Özellikle evlerin giriş kapıları mimarinin en fazla ön planda tutulduğu öğedir. Niş şeklinde cephe yüzeyinden içeri yerleştirilmiş ve bir kaç basamak ile yükseltilmiştir.  

Ayvalık'ta yüzyılların tanığı olan bu evler geçmişte bir çok yaşamı içinde barındırmış olup, insanla yaşayan bir sanat mirasıdır. Bunu hissetmenin en iyi yolu ise, arnavut kaldırımlı dar sokaklarında gezerek o mimari eserleri incelemektir.